Remington arbetar med strategiska och taktiska upplägg samt arbetsledning inom marknadskommunikation. Det innebär att vi gör analyser, strategier, planering och produktion som effektiviserar kommunikationen och stärker varumärket.

Vår kreativa nerv kommer via ett nätverk av specialister och underleverantörer knutna till traditionell reklambyråverksamhet och webb. Kvalité på den tekniska sidan säkerställs via nära samarbeten med produktionsbolag, tryck och distributionsföretag.

Om du har frågor om oss eller marknadskommunikation generellt, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Remingtons kompetens är effektiv för uppdragsgivare som söker nya kommunikationsvägar för sitt varumärke. Vi arbetar med nyetableringar, ompositioneringar och utveckling av nya kanaler för små och större varumärken.

Marknadskommunikation är processer bestående av flera etapper eller delar. Remington hjälper till i en del av processen eller genom hela projekt.

 

Våra uppdrag innefattar bland annat: 

Planning och positionering

Projekt- och produktionsledning
Konceptutveckling och kampanjupplägg

Användar- och interaktionstest
Foto, illustration och layout
Reklam- och informationstexter