Remingtons kompetens är effektiv för uppdragsgivare som söker nya kommunikationsvägar för sitt varumärke. Vi arbetar med nyetableringar, ompositioneringar och utveckling av nya kanaler för små och större varumärken.

Marknadskommunikation är processer bestående av flera etapper eller delar. Remington hjälper till i en del av processen eller genom hela projekt.

 

Våra uppdrag innefattar bland annat: 

Planning och positionering

Projekt- och produktionsledning
Konceptutveckling och kampanjupplägg

Användar- och interaktionstest
Foto, illustration och layout
Reklam- och informationstexter